Možnost platby přes GoPay systém

Večer plný hudby známých

neznámých umělců s kytičkami

od nás.


Zajímavosti » Tulipán
Tulipán

Čtvrtá nejpoužívanější řezaná květina je původem z oblastí Číny, konkrétně jižní svahy Pamíru. Odtud se květina rozšířila (pravděpodobně obchodními karavanami) do Turecka, severní Afriky, Anatolie, Íránu a Japonska na východě.

Většina druhů pochází z pohoří Pamír a Hindúkuš a kazašských stepí. Jinde jsou však hojně pěstovány a občas i zplaňují. Tulipány byly v oblibě u sultánů Mohameda II. (1451–1481) a Sulejmana Velikého (1520–1566).

Poprvé se tulipány v Evropě objevily roku 1554 ve Vídni za vlády Ferdinanda I. Habsburského. Podle jiných zdrojů se však v polovině 16. století objevily nejprve v Praze (v Jelením příkopu na Pražském hradě) a až odtud se dostaly do Vídně a díky botanikovi Charlesi de L´Eclusi do nizozemského Leidenu, kde byly zasazeny do tamní nově založené univerzitní zahrady.

Tam se začaly tulipány pěstovat a staly se velmi populární. Bohatí měšťané byli ochotni za cibulku zvláštní odrůdy tulipánu platit i zlatem. Cena tulipánů v Nizozemsku prudce rostla. Tulipánové šílenství vyvrcholilo v únoru 1637, kdy nastal krach na komoditní burze. Hodně milovníků tulipánů tehdy zkrachovalo.  Jejich květ byl popsán jako vzhůru nohama obrácený turecký čepec – tedy turban neboli tuliban. Vznikla tak zkomolenina slova a změna názvu na tulipán.

V současné době je největším producentem tulipánů Holandsko, které díky tradici a zkušenostem ve šlechtění obsadilo celosvětový trh. V našich podmínkách je největší sortiment od února do května, kdy je cena květin nejnižší a kvalita na maximu.

Tulipán je chladnomilná rostlina a jeho životnost se stoupající teplotou klesá, ale pokud je udržován v teplotách do 18 stupňů Celsia s úpravami stonků, vydrží ve váze celý týden.